کمیته اجرایی

کارگاه‌آموزشی بین‌المللی الگوسازی و دوخت کت یقه‌ای 1402

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس فاطمه قبادی

کمیته دبیرخانه

مهندس مهدی خزاعی

کمیته برندینگ

مهندس احسان خیرپرست

کمیته IT

مهندس حسین پازوکی

کمیته دبیرخانه

مهندس حمیده کریمی

کمیته بین‌الملل