رویدادهای آفام از زیر مجموعه های هلدینگ  موسسه هنرهای آفام در سال 1390 به همت جمعی از اساتید و دولتمردان ایرانی بنا نهاده شد. این مجموعه با شعار “همه حق انتخاب دارند”، دبیرخانه ای مجهز برای تمامی رویدادهای علمی و تجاری بنا نموده و توانسته است با همکاری بین سازمانی و برون سازمانی، دبیرخانه ای کارآمد، موفق و پویا را گردهم آورد.
تجربه برپایی مشترک بین مجموعه رویدادهای آفام و سازمانهای دولتی و خصوصی درون مرزی و برون مرزی در سالهای اخیر، این امر را مسجل نموده که هر کار حرفه ای میتواند با همبستگی و سنجش توانایی های طرفین نتیجه ای شگرف را رقم بزند. زیر مجموعه های رویدادهای آفام از چهار بخش همایش، کارگاه آموزشی، جشنواره و نمایشگاه تشکیل شده که هر یک برای یک منظور مورد استفاده قرار میگیرد.