کارگاه‌آموزشی آنلاین اینترنت اشیاء 1399

کووید-19

بله علت شیوع ویروس کرونا(کووید-19) در جهان این رویداد به صورت مجازی برگزار گردید!

این دوره بر روی هویت فرهنگی شهر و محافظت از تنوع سبک زندگی مردم متمرکز است. در روند اجتناب ناپذیر شهرهای هوشمند در آینده نزدیک ، فضای شهری محلی برای زندگی مردم است، نه فقط مکانی برای علم و فناوری و اقتصاد. جایگاه نبوغ نقش مهمی در رفتار، پایداری فرهنگی و ارزش های اجتماعی این روند دارد. در این دوره دانشجویان را به تفسیر فضای شهری از دیدگاه های مختلف و درک ارتباط معنوی بین مردم و فضا راهنمایی می کند. در پایان دانشجویان از روش نظم طراحی استفاده می کنند و از فن آوری جدید به عنوان ابزاری برای اجرای طراحی ابتکاری استفاده خواهند نمود. ازاین رو هلدینگ موسسات هنرهای‌آفام و دانشگاه علوم و تکنولوژی چین، نخستین دوره اموزش آنلاین اینترنت اشیاء خود را بنا به مقتضیات و نیاز کنونی کشور به موضوع «استفاده از اینترنت اشیا در فضاهای عمومی شهری» در خصوص برگزاری
دوره اموزشی آنلاین در سطح بین‌المللی اختصاص داده اند؛ چرا که علاوه بر نیازهای کاربردی طراحی و اینترنت در سطح طراحی شهری، این حوزه در کنار ارزش اجتماعی، از ارزش های فرهنگی بالایی برخورداراست.
اینترنت چیزها به اختصار آی‌اوتی یا چیزنت که گاهی اینترنت اشیاء نیز برای آن به کار می‌رود، به‌طور کلی اشاره دارد به اشیا و تجهیزات محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده و توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های هوشمند و تبلت قابل کنترل و مدیریت هستند. اینترنت چیزها به زبان ساده، ارتباط سنسورها و دستگاه‌ها با شبکه‌ای است که از طریق آن می‌توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند. این مفهوم می‌تواند به سادگی ارتباط یک گوشی هوشمند با تلویزیون باشد یا به پیچیدگی نظارت بر زیرساخت‌های شهری و ترافیک. از ماشین لباسشویی و یخچال گرفته تا پوشاک؛ این شبکه بسیاری از دستگاه‌های اطراف ما را در برمی‌گیرد.

مشارکت کننده
0 +
مدرس

دکتر پین یائو

عضو هیات علمی دانشگاه علم و تکنولوژی

محورها

Week1:Theory Courses
The cultural, aesthetic and human centered aspects of urban public spaces will be
discussed in the classes.
Week2:Introduction to Design Research Methods and Tools
In the classes some research methods, tools and the using of data visualization will
be introduced. And the approaches for quantifying research data will be asked to
use in the students’ early urban scene analysis. in order to help students in the
stage of project design.
Week3 ,Week4:Students’ survey
Week5:Design theory courses
Week6:Incubation Week for Design Concept
Week7:Output of final design results

زمان‌بندی
اعلام فراخوان ثبت‌نام
۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹
1 مهر ماه ۱۳۹۹
برگزاری کارگاه‌آموزشی