کمیته اجرایی

جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر 1401

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس فاطمه قبادی

کمیته دبیرخانه

مهندس احسان توکلی

کمیته طراحی

مهندس مهدی خزاعی

کمیته برندینگ

مهندس احسان خیرپرست

کمیته IT

مهندس حسین پازوکی

کمیته دبیرخانه

مهندس حمیده کریمی

کمیته بین‌الملل

مهندس آرزو رجایی

کمیته بین‌الملل