کمیته اجرایی

همایش بین‌المللی پژوهش‌های راهبردی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی اسلامی ۱۴۰۱

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس فاطمه قبادی

کمیته دبیرخانه

مهندس احسان توکلی

کمیته طراحی

مهندس مهدی خزاعی

کمیته برندینگ

مهندس احسان خیرپرست

کمیته IT

مهندس حسین پازوکی

کمیته دبیرخانه

مهندس حمیده کریمی

کمیته بین‌الملل

مهندس آرزو رجایی

کمیته بین‌الملل