آثار

همایش بین‌الملی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار 1394

الهام افضلی سرشت

الهه پهلوان نژاد

الهه پهلوان نژاد

الهه پهلوان نژاد

الهه منوچهری راد

امین رضا شکوهی

آسیه میرزاباقریان

آسیه میرزاباقریان

پیام آقایی

زهرا قربانعلی

سارا فراست معمار

ساره ملکی

ساعد نهاوندی

ساعد نهاوندی

سمیرا شرفه

سمیرا شرفه

سمیرا صفاری

سمیرا صفاری

سوسن سامانی فر

سیما فروتن زاده

صدیقه اکبری

صدیقه اکبری

ضحی فقیه حبیبی

طلایه دهقانی قطب ابادی

عطیه غلامپور

علی بهمنی

عطیه غلامپور

علی بهمنی

علی بهمنی

علیرضا عربها نجف آبادی

فاطمه عسگری نژاد

کوثر امیرزاده فرد

محمد علی حدادیان

محمد علی حدادیان

محمد کاری

مریم محمودی خرقانی

مریم محمودی خرقانی

مژگان کمری

ندا زمانی

هما سلیمانی

یوسف سلیمانی

یوسف سلیمانی