کمیته علمی

همایش بین‌المللی مدیریت طراحی شهری 1398

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر علمی

دکتر ابوالفضل قنبری

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

دکتر احمد ندائی فر

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر ارنستو کوینتروس

عضو هیات علمی دانشگاه اسپانیا

دکتر اسکات لرمن

عضو هیات علمی دانشگاه پرتغال

دکتر جودی فورلیزی

عضو هیات علمی دانشگاه سوئد

دکتر دنیل روزنبرگ

عضو هیات علمی دانشگاه اسپانیا

دکتر سید یعقوب موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر عفت السادات افضل طوسی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر علیرضا بابائی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر کارولمارین بران

عضو هیات علمی دانشگاه انگلستان

دکتر کرگ والمسلی

عضو هیات علمی دانشگاه فرانسه

دکتر گارول بیلسون

عضو هیات علمی دانشگاه پرتغال

دکتر گرگ میلر

عضو هیات علمی دانشگاه آلمان

دکتر محمد رزاقی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

دکتر محمدرضا عباسی نادرپور

عضو هیات علمی دانشگاه همدان

دکتر محمدرضا نامداری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر موسی شاکری

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

دکتر ناصر ثبات ثانی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

دکتر ندا عبدالوند

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر نرگس حاجی ملادرویش

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر نعمت الله فاضلی

عضو هیات علمی دانشگاه پژوهشکده مطالعات اجتماعی