کمیته اجرایی

همایش بین‌المللی بازاریابی و طراحی پرتغال 2018

Júlio Mendes

Algarve University Member

Bernardete Sequeira

Algarve University Member

Patrícia Pinto

Algarve University Member

Magda Wikesjö

Algarve University Member

Homayoun Golestaneh

Algarve University Member

António Lacerda

Algarve University Member

Maria Caeiro

Algarve University Member

Júlio Mendes

Algarve University Member

Cláudia Henriques

Algarve University Member

Nelson Matos

Algarve University Member

Filipe Da Lage

Algarve University Member

Armita Serajzahedi

Algarve University Member

Jahangir Hosienpour

AfamArts Institute Member

Sara Taravati

AfamArts Institute Member

Marzieh Allahdadi

AfamArts Institute Member

Nariman Parine

AfamArts Institute Member

Nima Safdarian

AfamArts Institute Member

Maryam Eskandarifar

AfamArts Institute Member