سخنرانان کلیدی

همایش بین‌المللی دیزاین (معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی) 1397

دکتر استفانو فولسا

عضو هیات علمی دانشگاه فلورانس

ایتالیا

دکتر آیلیدا سویوپاک

عضو هیات علمی دانشگاه مرمره

ترکیه

دکتر الکس آرتاگا

عضو هیات علمی دانشگاه آلملن

آلمان

دکتر مصطفی کاظمی

مشاور شهردار تهران

ایران

دکتر مظفر علیخانی

رئیس شورای ملی مبلمان

ایران

دکتر علیرضا اژدری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ایران

دکتر رامین سمیع زاده

مدیر مسئول مجله دکومان

ایران

مهندس خیام عسگری

مدرس بازاریابی

ایران

دکتر سجاد محمد یارزاده

دبیرکل مجمع جهانی شهرهای اسلامی

ایران