کمیته اجرایی

همایش بین‌المللی دیزاین (تعامل طراحی صنعتی و معماری داخلی) 1396

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس سارا طراوتی

کمیته دبیرخانه

مهندس جهانگیر حسین پور

کمیته دبیرخانه

مهندس نیما صفدریان

کمیته دبیرخانه

مهندس مریم اسکندی فر

کمیته دبیرخانه

مهندس مژده علینژاد

کمیته تشریفات