آثار

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین ۱۳۹۶

اجاق گاز ایمن

لایف پک

پتو اوریگامی اضطراری مادولار

پهباد آتش نشان اسکان موقت

پهباد آتش نشان اسکان موقت

پهباد آتش نشان اسکان موقت

پهباد آتش نشان اسکان موقت

طراحی بازی های دیجیتال جهت آگاهی بخشی در کاهش صدمات ناشی از زلزله

عصای نوری

قاب موبایل کمک های اولیه

کانکس باز و بسته شونده

کاور کپسول آتش نشانی و کیف نجات

کودک یار