کمیته داوری

جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر 1401

الهام قجری

امیر شاهی شریفی

امیر فرزام کریمیخان

پدرام پیوندی

داوو گلستانی

سیده ساناز منافی

فاطمه بهرامی

محمد کشتی آرای

مرجان خسروشاهی

مریم سلیمی