کمیته اجرایی

همایش بین‌الملی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار 1394

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس مهدی ملکی

کمیته انفورماتیک

دکتر شهاب کبیری

کمیته مذاکرات

مهندس هدیه عرب عامری

کمیته تشریفات

مهندس آزاده رزاقی

کمیته طراحی

مهندس فاطمه قبادی

کمیته دبیرخانه