سخنرانان کلیدی

همایش بین‌المللی دیزاین 2 (معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی) 1397

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

ایران

مهندس وحید مهرین فر

استاد طراحی برای آینده

ایران

دکتر استفانو فولسا

عضو هیات علمی دانشگاه فلورانس

ایتالیا

دکتر ناصر کلینی ممقانی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

ایران

مهندس رضا لاهیجی

عضو هیات علمی دکو

ایران

دکتر پین یائو

عضو هیات علمی دانشگاه علم و تکنولوژی

چین

دکتر مهدی فلاح

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

ایران