مقالات

همایش بین‌المللی مدیریت طراحی شهری ۱۳۹۸

Zahra Masoudi Amin, Susan Ebrahimi

The Effects of Needs Assessment on Graphic Design in Smart Cities

هادی سلیمان آبادی

کارکردشناسی نقوش سنتی در طراحی پوستر معاصر ایران با تأکید برنماد پرندگان

سید علی فارغ، یاسمن حاجیان

مدیریت طراحی خدمات گردشگری مبتنی بر برند مکان واجد ویژگیهای معماری ایرانی اسلامی

احسان حیدرزاده، محمدامیر کاکیزاده، نیوشا زرّین

بازشناسی نسبت فرم و عملکرد در راستای تحلیل الگوهای رفتاری در فضا؛

صحرا لطفی، مرضیه اله دادی

توسعه پایداری محلهای در راستای مدیریت شهری

علی ریگی، زهره ساجدی

بررسی اثرات طراحی اصولی مجتمعهای مسکونی بر امنیت و آسایش ساکنان

مریم سبزیان پور، گلنوش ملایری

بررسی عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی در شهرسازی شهر کاشان

نجمه دستغیب

نقش طراحی خلاق شهری در آموزش و پرورش کودکان

محمدامیر کاکیزاده

مدیریت طراحی و ساخت مجموعهی مسکونی هبیتات؛ دهکدهی شهری طبقاتی در مونترال کانادا

Mohsen Abedi, Reza Hemati

Investigating urban furniture design approaches with sustainable design approach

احسان پهلوان نژاد، مجتبی ناظر نژاد

شباهت ها و تاثیر سبک فولدینگ بر معماری ایران

فرزانه هنربخش

طراحی و ساماندهی موقت پیادهروهای مشرف به پروژههای ساختمانی جهت تردد بهینه معلولان

فرزانه هنربخش

بررسی آسیب ناشی از آلودگیهای بصری پروژههای موقت بر منظر شهری

زهرا مسعودی امین، زینب فقیهی رضائی

ابعاد شکلی آیکون ها در اپلیکیشنها، به عنوان واسطه های هوشمند در حوزه گردشگری ایرانی

امیر بهاریخواه، مریم محمودی، ناصر کلینی ممقانی

مطالعه معیار های طراحی سامانه هوشمند مدیریت بحران جهت مدیریت امداد رسانی بعد از زلزله

مرضیه حامی کمری، مریم محمودی خرقانی، امیر بهاری خواه

ارزیابی الزامات و ضرورت های تاثیرگذار بر شهر هوشمند و پایدار جهت کاهش آلودگی هوا در کلانشهر تهران

احد انصاری

رونق معماری در ایران با تکیه بر بازآرایی کالبد ساختمان

محسن رضایی مقدم

رضایت مندی مراجعین و استفاده کنندگان از مبلمان شهری

مسعود شکاری، حسن شیخی

طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیاد هسازی سیستم مدیریت طراحی

ناصر کلینی ممقانی، مهسا حمیدی

طراحی مبلمان شهری برای نجفآباد با الهام از بافت تاریخی

فرهاد آل علی

کارکرد طراحی و نقش مدیریتی آن در مبلمان شهری

مریم محمودی خرقانی، امیر بهاری خواه، مرضیه حامی کرمی

شناسایی تأثیر بهکارگیری گیاهان در مبلمان شهری در هوای پاک شهر تهران

سارا امید شفیعی، مهرداد بدیعی سبزوار

مناسب سازی تجهیزات و مبلمان شهری با تاکید بر محدودیت های معلولان و جانبازان

Fatemeh Mehr Afarin

The role of urban furniture in citizens' leisure time

احسان پهلوان نژاد، مجتبی ناظر نژاد

شباهت های سبک فراکتال با معماری ایران نمونه موردی باغ های ایرانی

Mohsen Abedi, Reza Hemati

Urban open spaces with examples & the classification of urban furniture

Hasan Ahmadi

An analysis of the use of urban furniture in city

Marzieh Allahdadi

Investigating design promotion strategies in companies

Marzieh Allahdadi

SIM: innovation in design management, influence and challenges of implementation

میترا نبوی، الهام رسولی

بررسی معیارهای انتخاب رشته طراحی شهری در ایران

مصطفی یوسفی

تبیین نشانه های مبلمان شهری با رویکرد موریس

مصطفی یوسفی

بررسی جایگاه مدیریت طراحی در فرایند تولید

Zahra Masoudi Amin, Susan Ebrahimi

The Effects of Needs Assessment on Graphic Design in Smart Cities

زهرا مسعودی امین، زینب فقیهی رضائی

ابعاد شکلی آیکون ها در اپلیکیشنها، به عنوان واسطه های هوشمند در حوزه گردشگری ایرانی

Ahamd Abedini

Professional Ethics in Industrial Design

Zahra Masoudi Amin, Zeinab Faghihi Rezaee

Shape Dimensions of Icons in Iranian Tourism Applications as Sma Intermediaries