آثار

همایش بین‌المللی دیزاین (معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی) 1397

احد شاه حسینی/عباسقلی وهابی

ارغوان افشار کرمانی

اکرم نوری

الهه آذری

آسیه یاقوتی

آسیه یاقوتی

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

پونه رضایی راد

زیبان

زیبان

سارا آقا عباسلو

سام عطاری جبارزاد

سامیه طاهری

سجاد ملکی

سمانه سادات حسینی

سیما کلوانی

طیبه مکاری

عباسقلی وهابی/احد شاه حسینی

عبدالرضا آقایی

عبدالرضا آقایی

فاطمه ترابیان

فاطمه ترابیان

فاطمه ترابیان

فاطمه ترابیان

فاطمه ترابیان

فاطمه ترابیان

فاطمه ترابیان

فاطمه ترابیان

فاطمه حیدری خراسانی/حانیه حیدری خراسانی

فاطمه معظمی

فائزه غفاری

فرزانه هنربخش

لیلا کشاورز/محمد سعید ضرابی

لیلا کشاورز/محمد سعید ضرابی

لیلا کشاورز/محمد سعید ضرابی

محدثه جلیلی دوست/ستوده عبدالملکی

محمد رعیت

مرضیه اله دادی

مریم یونسی راد

ملیکا منتجب

مهسا قلی پور قلندر

میشا بدرزاده

نسرین یزدانی

هدیه رضاییان/فاطمه توحیدی فر