سخنرانان کلیدی

همایش بین‌المللی دیزاین (تعامل طراحی صنعتی و معماری داخلی) 1396

دکتر جان لیووتا

عضو هیات علمی دانشگاه میلان

ایتالیا

مهندس فابین لوویت

عضو هیات علمی دانشگاه پاریس

فرانسه

دکتر استفانو فولسا

عضو هیات علمی دانشگاه فلورانس

ایتالیا